Verwerkingstips
Home / Baksteenadvies / Verwerkingstips
verwerkingstips en voorzorgsmaatregelen

Om de gevelstenen maximaal tot hun recht te laten komen en ook op lange termijn het esthetisch aspect van de gevels te bewaren, kan men al tijdens het ontwerp, maar ook in de uitvoering een aantal voorzorgsmaatregelen nemen.

Gouden regels voor het ontwerp
 1. Het aanbod aan gevelstenen is zeer ruim. Voeg daaraan nog de verschillende kleuren van voegmortels toe en u begrijpt dat u het uitzicht van uw gevel volledig à la carte kunt bepalen zodat het perfect in de architectuur van uw woning past.
 2. Om uw keuze te vergemakkelijken, kunt u steeds terecht in onze toonzalen of in de toonzalen van de diverse bouwhandelaren.
 3. Omdat de kleurperceptie op een foto of op een paneel toch nog kan beïnvloed worden door de belichting, stellen wij u ook graag referentie-adressen, bij u in de buurt, ter beschikking (zie rubriek ‘referenties’ op deze site).
 4. Een bleke, eerder poreuze gevelsteen is meer gevoelig aan vervuiling op lange termijn dan een donkere gevelsteen. Daarom is het vaak aangewezen om voor de plint een donkergekleurde gevelsteen te kiezen.
 5. Door voldoende dakoversteken te voorzien, kan men het metselwerk beter beschermen, hetgeen het behoud van het esthetisch aspect op lange termijn garandeert.
 6. De detailleringen aan de randen van de dorpels, muurafdekkingen, ... dienen verzorgd te worden om te verhinderen dat er zich daar een geconcentreerde afvloei van regenwater voordoet met vergrauwing en vervuiling tot gevolg.
Aandachtspunten: voor en tijdens de werken op de werf

 Bestelling van de stenen

Keuze gevelsteenDaar "gebakken aarde" producten vervaardigd worden uit "natuurlijke" grondstoffen zijn lichte kleur- en maatvariaties tussen opeenvolgende producties binnen één steensoort mogelijk. Opdat deze variaties in het metselwerk geen aanleiding zouden geven tot aftekenende "kleurvlakken" of problemen met de maatvoering, moet men erover waken dat bij aanvang van het werk de totale benodigde hoeveelheid stenen op de werf aanwezig is. De totale benodigde hoeveelheid stenen dient dus in één maal besteld en afgeroepen te worden, zodat de nodige reservaties uit dezelfde productiebatch tijdig kunnen georganiseerd worden. Voor héél grote werken dienen specifieke afspraken gemaakt te worden tussen de opdrachtgever en de betreffende fabriek.

Opslag van de pakken

Indien u mooi en kwalitatief gevelmetselwerk wenst na te streven, is de eerste taak het deftig en gestructureerd opslaan van de geleverde stenen. De pakken worden geplaatst op een droge ondergrond, zonodig bijkomend beschermd tegen regen, opstijgend vocht en opspattend vuil.
 

Aanvang der werken

 • Alvorens de werken aan te vangen: de levering visueel controleren en beoordelen! Eventuele tekortkomingen of niet-conformiteiten dienen onmiddellijk te worden gemeld!
 • Stenen goed mengen! Teneinde een optimale menging te bekomen van de stenen, worden zij gelijktijdig verwerkt uit minstens 4 à 5 verschillende pakken, weggenomen in diagonale richting. Bij eventuele nabestelling of bij meerdere leveringen dienen ook telkens voldoende paletten van de vorige levering met de volgende levering verwerkt te worden.
 • Voor het uitmeten van de lengte- en hoogtematen worden stenen genomen uit de pakken die effectief zullen verwerkt worden. Er mag dus niet gerekend worden met de fabricagestreefmaten van de technische fiches, noch met theoretische afmetingen, noch met afmetingen van geleverde monsters uit een andere partij.
 • De meeste gevelstenen moeten vòòr het vermetselen niet bevochtigd worden. Normaal tot sterk-zuigende handvormstenen kunnen 12 u voor het vermetselen lichtjes bevochtigd worden.
 

Tijdens de werken

 • Bij aanhoudende droogte en warm weer wordt het ‘verse’ metselwerk lichtjes bevochtigd door verneveling om te snelle uitdroging van de mortel te voorkomen.
 • Vers metselwerk is het kwetsbaarst tijdens en juist na zijn voltooiing. Wil men zowel de stabiliteit als de esthetische kwaliteit van het gepresteerde werk optimaliseren dan zijn een aantal beschermende ingrepen ten zeerste aan te bevelen zoals: de nodige voorzorgen nemen tegen normaal te voorziene schokken.
 • Bij regen of sneeuw moet men de bovenzijde en de bovenste lagen van het vers metselwerk over een hoogte van minstens 80 cm beschermen (wel ventilatie toelaten) om vochtinfiltraties, die kunnen leiden tot verzadiging van het metselwerk, te voorkomen. Aldus kunnen uitlogings- en uitbloeiingsfenomenen voorkomen of sterk gereduceerd worden.
 • Bij vriesweer het vers metselwerk beschermen met isolerende matten om vorstschade van de mortel te voorkomen. 
Desimpel - Kapel Ter Bede 121 - 8500 Kortrijk | Tel. +32 56 24 96 38 - Fax +32 56 20 47 60 | e-mail: info@desimpel.be