Privacy Policy

 
De bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens is een belangrijke zaak waar we aandacht aan besteden in al onze zakelijke relaties.  We respecteren de confidentialiteit van jouw persoonsgegevens en verwerken die altijd in overeenstemming met de Belgische wetten m.b.t. gegevensbescherming en deze Privacy Policy.

1. Toepassingsgebied van deze Privacy Policy

Deze Privacy Policy is er om jou te informeren over hoe Wienerberger NV omgaat met persoonsgegevens, welke informatie wij verzamelen over de gebruikers van onze websites, online toepassingen, apps en mobiele platformen (onlinediensten) en hoe we die gegevens evalueren en vervolgens gebruiken, overmaken aan derde partijen of anders verwerken.
 
‘Persoonsgegevens’ zijn alle gegevens die een natuurlijke persoon kunnen identificeren.  Het begrip ‘verwerking’ omvat onder meer het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.
 
Deze Privacy Policy is van toepassing op Wienerberger NV, Kapel ter Bede 121 te 8500 Kortrijk, RPR 0448 850 870.  Hij is van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze kantoren of showrooms, websites, gebruik maakt van onze apps en onlinetools.  Hij geldt niet voor onlinediensten van andere vennootschappen van en de groep Wienerberger of voor onlinediensten  die worden verstrekt door derden.

2. Verzamelen van persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die jij ons geeft

Normaal is het vrijgeven van persoonsgegevens niet nodig om gebruik te maken van onze onlinediensten. Als wij persoonsgegevens (naam, adres of e-mailadres)  verzamelen in het kader van onze onlinediensten gebeurt dit op vrijwillige basis. Als jij bijvoorbeeld onze nieuwsbrief wil ontvangen, hebben wij jouw e-mailadres nodig en informatie die ons moet toelaten om er zeker van te zijn dat jij wel de eigenaar bent van het e-mailadres dat je opgaf.

2.2. Data / Persoonsgegevens die automatisch verzameld worden

Omwille van gegevensbeveiliging en het gebruiksvriendelijk maken van onze onlinediensten verzamelen we niet-persoonsgebonden gegevens m.b.t. het gebruik van onze onlinediensten. We verzamelen bijvoorbeeld informatie over welke internetbrowsers gebruikt worden, besturingssystemen, de domeinnaam van de site die werd bezocht voor de onze, het aantal bezoeken aan onze sites en de gemiddelde tijd die op de site werd gespendeerd, en welke pagina’s precies werden bezocht.
 
Dergelijke automatisch verzamelde gegevens worden niet gelinkt met gegevens afkomstig van andere bronnen.   We behouden ons evenwel het recht voor om dergelijke data alsnog te onderzoeken wanneer we concrete aanwijzingen krijgen van onrechtmatig gebruik van onze systemen en diensten.

2.3. Cookies en web beacons

Onze onlinediensten maken gebruik van zogenaamde “browser cookies” en “web beacons”. Cookies brengen geen schade toe aan jouw computer.  Het zijn kleine tekstbestanden met instellingen die ons helpen onze onlinediensten gebruiksvriendelijke, effectiever en veiliger te maken.  Ook geven cookies toegang tot bepaalde gebruiksfuncties. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Onze onlinediensten maken vooral gebruik van “session cookies”, die automatisch verwijderd worden als de browser wordt afgesloten. Van tijd tot tijd maken we ook gebruik van “persistent cookies”, die op jouw toestel blijven staan tot ze uitdoven of manueel verwijderd worden.  Ze laten ons toe jouw browser te herkennen bij een volgend bezoek. 
Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.Voor meer details over “third party cookies”, i.e. cookies die door derden die diensten verlenen (bvb. Google Inc) verwijzen we je graag naar de privacy policies van de dienstverleners in kwestie.
 
Je kan je browser of de privacy-instellingen van je toestel zo instellen dat je wordt verwittigd als er een cookie wordt verstuurd naar jouw toestel, zodat je zelf kan beslissen of je de cookie al dan niet toelaat.  Je kan er ook voor kiezen géén cookies  te aanvaarden, standaard dan wel enkel in bepaalde gevallen, of cookies automatisch te verwijderen elke keer je de browser afsluit.   Maar hou er wel rekening mee dat sommige functies van onze onlinediensten misschien niet volledig zullen werken als je cookies uitzet.
 
Naast cookies gebruiken we ook “web beacons”, ook “page tags” genoemd, om de effectiviteit van onze website en nieuwsbrieven te analyseren.   Zo kunnen bijvoorbeeld onze nieuwbrieven en HTML-e-mails een web beacon bevatten die ons laat weten of de mail of nieuwsbrief werd geopend.  Die informatie helpt ons onze onlinediensten te verbeteren en de inhoud van onze mails en nieuwsbrieven aan te passen aan wat de gebruiker wil.  Het hoeft niet te worden gezegd dat onze normale e-mails géén web beacons bevatten.

2.4. Webanalyse

Met het oog op de voortdurende verbetering van onze toepassingen en gebruiksvriendelijkheid maken sommige van onze onlinediensten gebruik van de webanalyse en social plugins die hieronder worden opgesomd.  De gegevens die hiervoor worden gebruikt zijn géén persoonsgegevens.  

2.5. Social media en aanwezigheid op het web

Wienerberger NV werkt samen met verschillende aanbieders van sociale medianetwerken. Als onderdeel van deze samenwerking wordt jouw browser automatisch verbonden met de geselecteerde serviceprovider (bijvoorbeeld Facebook) wanneer je de betreffende service gebruikt. Jouw IP-adres, cookies en andere informatie worden bijvoorbeeld naar de betreffende serviceprovider verzonden als je eerder hun website hebt bezocht. Deze gegevensoverdracht wordt door ons zoveel mogelijk voorkomen en vindt alleen plaats als jij communiceert met het sociale medianetwerk. Als je bent aangemeld bij het juiste sociale netwerkplatform, kan het jouw bezoek aan onze website koppelen aan jouw gebruikersaccount.
 
Daarnaast gebruiken we plug-ins (zoals het Facebook-pictogram) van verschillende platforms. Door op het betreffende pictogram te klikken, stemt je in met de communicatie met het respectieve platform en de overdracht van informatie (bijvoorbeeld IP-adres) aan de respectieve serviceprovider. Door een plug-in te activeren, ontvangt het respectieve sociale netwerk de informatie dat de browser de bijbehorende pagina van onze website heeft opgeroepen. Dit is ook zo als jij geen account hebt of niet bent aangemeld. Deze informatie (inclusief het IP-adres) wordt rechtstreeks vanuit de browser naar een server van het betreffende sociale netwerk verzonden en daar opgeslagen.
Als je bent ingelogd op een van de sociale netwerken tijdens jouw bezoek aan onze website, kan het sociale netwerk het bezoek aan onze website rechtstreeks aan jouw netwerkaccount toewijzen met de plug-in die tegelijkertijd is geactiveerd. Als je met de plug-ins communiceert, bijvoorbeeld door op de knop "Vind ik leuk" te klikken of een opmerking te maken, wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks naar een sociale netwerkserver verzonden en daar opgeslagen. De informatie kan ook op het sociale netwerk worden gepubliceerd en aan uw Facebook-vrienden of Twitter-volgers worden getoond.
Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door het respectieve sociale netwerk, evenals jouw relevante rechten en instellingsopties voor de bescherming van jouw privacy zijn te vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van het respectieve sociale netwerk.
Deze Wienerberger website maakt gebruik van zogenaamde sociale plug-ins ("plug-ins") van de volgende sociale netwerken:

3. Gebruik van persoonlijke gegevens

In principe worden jouw persoonlijke gegevens door ons uitsluitend voor de aangegeven doeleinden verwerkt en gebruikt. Die omvatten met name:

4. Doorgeven en openbaar maken van persoonlijke gegevens

Afhankelijk van het type interactie dat je hebt aangevraagd (bijv. te beantwoorden oproep, plaatsen van een bestelling, aanvraag van diensten, informatie, enz.), kunnen jouw gegevens worden uitgewisseld met derden die betrokken zijn bij de uitvoering van orders (bijv. postorderbedrijven, koerierbedrijven, banken, enz.) of andere bedrijven van de Wienerberger Groep. We kunnen ook worden verplicht om persoonlijke gegevens vrij te geven om te voldoen aan wettelijke vereisten of om rechten en overeenkomsten af ​​te dwingen.

5. Recht op informatie, correctie, herroepingsrecht en verwijdering van uw persoonlijke gegevens

Je hebt het recht om schriftelijk informatie te vragen over jouw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen. Bovendien heb je ook recht op correctie, verwijdering, onderdrukking of beperking van de verwerking en het recht om een ​​klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. We vragen je om dergelijke verzoeken en eventuele andere vragen te richten aan dpo.be@wienerberger.be.

Wienerberger heeft 45 dagen om uw aanvraag te beantwoorden. Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer Wienerberger uw aanvraag schriftelijk heeft ontvangen en alle vereiste informatie om te voldoen aan uw aanvraag in handen heeft.
 
Indien u enige reden hebt om aan te nemen dat Wienerberger uw aanvraag niet correct behandeld heeft, gelieve dit dan eerst op te nemen met de Data Protection Officer (DPO) van Wienerberger via dpo.be@wienerberger.be zodat wij samen met u de zaak kunnen bekijken.
 
Indien Wienerberger niet reageert op uw aanvraag, deze weigert of indien het antwoord niet voldoet aan uw verwachtingen, heeft u het recht een klacht neer te leggen bij de Privacycommissie, via commission@privacycommission.be .
 
Als je je  op onze nieuwsbrief hebt geabonneerd, kan je jouw abonnement opzeggen door op de "Opt Out" of annuleringslink in de nieuwsbrief te klikken of door het afmeldingsformulier op onze websites te gebruiken. Als je jouw toestemming voor de opslag of het gebruik van jouw gegevens wilt intrekken, kan je natuurlijk ook een e-mail sturen naar dpo.be@wienerberger.com.
 

6. Gegevensbeveiliging

Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. 
 
Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot uw persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
 
Wienerberger maakt ook gebruik van diverse technische gegevensbeveiligingsmaatregelen (encryptie, paswoorden, firewalls etc…) om de vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonlijke gegevens te waarborgen.
 
Gezien de aard van het internet, willen wij er je aandacht op vestigen dat er mogelijk wel veiligheidslacunes zijn in de gegevensoverdracht via internet (bijv. communicatie per e-mail) en dat volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden niet mogelijk is .

7. Contact

Voor vragen over dit privacybeleid,  de verwerking van uw gegevens of het uitoefenen van uw rechten kunt u contact opnemen met:

Wienerberger NV
Kapel ter Bede 121, 8500 Kortrijk
België
dpo.be@wienerberger.com
056/249 635